Начало Всички продукти Счетоводство Адакта - програма за ДМА

Адакта - програма за ДМА

alt Адакта е предназначен за обработка на информацията, свързана с амортизируемите активи. Функционалността му е съобразена с НСС, МСС и ЗКПО. Продуктът поддържа начално състояние на активите, което може да бъде инициализирано от съществуващи текстови файлове. За всеки актив се съхранява паралелно информация относно счетоводните и данъчни амортизации.

  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Купете

 

adaktasignАДАКТА е предназначен за обработка на информацията свързана с амортизируемите активи. Функционалността му е съобразена с НСС, МСС и ЗКПО.
Продуктът поддържа начално състояние на активите, което може да бъде инициализирано от съществуващи текстови файлове.
За всеки актив се съхранява паралелно информация относно счетоводните и данъчните амортизации.
С помощта на документи е дадена възможност за промяна на амортизационните норми, отчетната, остатъчната и амортизируемата сума.
Поддържа документи за преоценка с коефициент и преоценка за сметка на амортизациите. Дадена е възможност за временно извеждане от употреба и по-късно въвеждане в употреба.
Съществуват документи за едновременно и/или независимо отписване на активите от данъчен и счетоводен план.
Чрез документите за начисляване на амортизации и на база на настройките в продукта се начисляват помесечни или подневни амортизации.
Продуктът предлага годишен данъчен и счетоводен амортизационен план. Множество от хронологични и оборотни справки проследими за период от време.

С помощта на генератора на справки се редактират съществуващите и се описват нови справки. Преструктурирането им, според нуждите на всеки оператор се реализира чрез така наречените оператосрски справки.
Всички справки са пригодени както за печат в WINDOWS, така и в ДОС.
Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се регулира достъпът му до отделните функции на продукта.
Многофирмеността е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми.
Работата в мрежа дава възможност за едновременна работа от няколко станции.

 

Програмният продукт е интелектуална собственост на Униконс ООД

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта все още не е готова. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта все още не е готова. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

За покупка

За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125