Начало Продукти Продукти Равнение

Равнение между сметки и параграфи

equa_logo
ЕКВА Равнение съпоставя сумите от отчетите Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - баланс, форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходящ за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обяснение.

Последна промяна (Сряда, 17 Юни 2009 08:15)

Научете повече

 

Сводиране на отчети за равнение

equa_logo
С помощта на програмния продукт ЕКВА Контрол се създават настройки за ЕКВА Равнение и се обобщават изготвените от поделенията отчети. Програмата изготвя няколко вида обобщени справки въз основа на подадените отчети за равнение.

Последна промяна (Сряда, 17 Юни 2009 09:03)

Научете повече