Начало Продукти Продукти Баланс

Попълване на BALANCE - МАКЕТ

Салз попълване на оборотна ведомост


Програмен продукт Salz попълва оборотна ведомост от счетоводна система Скиптър в бланка ''BALANCE-MAKET'' на Министерство на финансите. Може да се обвърже и с други счетоводни продукти, които имат възможност да запишат оборотна ведомост във файл.

Последна промяна (Петък, 02 Октомври 2009 11:21)

Научете повече