Начало Продукти Продукти Счетоводство

Скиптър - програма за счетоводство

alt Скиптър е програмен продукт, предназначен за водене на двустранно счетоводство, който прекрасно се адаптира във всички сфери на стопанската дейност. Набор от стандартни справки, инструмент за изготвяне на справки по изискване на клиента, ДДС. Многофирменост, Нива на достъп, Работа в мрежа.

Последна промяна (Понеделник, 08 Юни 2009 11:31)

Научете повече

 

Адакта - програма за ДМА

alt Адакта е предназначен за обработка на информацията, свързана с амортизируемите активи. Функционалността му е съобразена с НСС, МСС и ЗКПО. Продуктът поддържа начално състояние на активите, което може да бъде инициализирано от съществуващи текстови файлове. За всеки актив се съхранява паралелно информация относно счетоводните и данъчни амортизации.

Последна промяна (Понеделник, 08 Юни 2009 11:32)

Научете повече