Начало Продукти Продукти ERP

Финансов контрольор

alt

Част от СФУК е осъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, който се извършва от финансовия контрольор. Това е лицето, което трябва да се произнесе при всеки един случай и да документира целия процес.

Последна промяна (Понеделник, 14 Октомври 2013 08:14)

Научете повече

 

Контрол и управление на разходи и договори

logo-contro

Contro e уеб базиран софтуерен продукт, фокусиран върху автоматизацията на различни бизнес процеси в организациите. Към момента се финализира разработването на първите два (от общо седем планирани за разработване) модула: Контрол и управление на разходи и Контрол и управление на договори.

 

Последна промяна (Вторник, 23 Юни 2015 06:24)

продължава>

 

Scipter(i) ERP система

alt
Програмен продукт за управление на ресурсите и процесите в предприятието. Системата е отворена за изграждане на различни модели според спецификата на приложение.
Изградена е на базата на взаимносвързани и относително самостоятелни модули.

Последна промяна (Вторник, 23 Март 2010 14:10)

Научете повече