Начало Продукти Продукти

Каса - софтуер за водене на каса
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:10/

kasa_logo ПП Каса е софтуер за водене на касова дейност. Програмата позволява воденето на няколко каси едновременно, което я прави подходяща за търговски обекти от всякакъв мащаб. Издава ПКО (приходен касов ордер) и РКО (разходен касов ордер).

Научете повече

 

bDocs - програма за платежни документи
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:10/

bDocs bDocs e програмен продукт за изготвяне, съхранение и печат на банкови документи, разработен във връзка с въвеждането на системата IBAN в България.

Научете повече

 

X-Manager - водене на складово стопанство
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:07/

alt

Х-Мениджър е предназначен за управление на материални, валутни и левови ресурси по отношение на техните наличности, вземания и задължения. Продуктът поддържа информация за контрагентите и обектите на предприятието, за номенклатурата от материални запаси и валути.

Научете повече

 

Терес - ТРЗ и ЛС
/Понеделник, 08 Март 2010 09:43/

alt
TERES е програмен продукт, проектиран и разработен под мотото "Всичко за човека в неговата трудова дейност". Предназначен е да обслужва работата на отделите ТРЗ, личен състав, каса, отдел по персонала и осчетоводяване на заплатите.

Научете повече

 

Корона - програма за заплати
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:08/

alt КОРОНА 2 е предназначен за обработка на информацията, свързана с формирането на работната заплата. В резултат на обработката се получават резултатни таблици за задълженията/вземанията между предприятието, персонала, ДОО и други организации.

Научете повече

 

Хонорари - софтуер за граждански договори
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:09/

alt Програмният продукт Хонорари е предназначен за въвеждане и обработка на сметките за изплатени хонорари по извънтрудови правоотношения.

Научете повече

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg