Начало Новини Новини EasyCheck 1.0.4

EasyCheck 1.0.4

Новостите в тази версия на програмата спрямо версия 1.0.3 са:

  • Копиране на одит

Копиране на одит

ec1.0.0.4-1 Добавена е възможност за копиране на одит. Функцията е достъпна от „Всички одити", където е добавен бутон „Копие". При натискането му се създава копие на избрания одит. Дава се възможност за промяна на одитирания клиент в копието. За различаване на копието от оригинала, най-отпред в забележката се добавя Copy <дата на създаване> --->.

 

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg