Начало Новини Новини EasyCheck 1.0.5

EasyCheck 1.0.5

Пусната е версия 1.0.5 на EasyCheck

Новостите в тази версия на програмата са:

  • Добавен вид файл “автоматичен”. Разпознаването става от разширението на файла.
  • Добавен нов вид елемент Връзка към сайт или файл.
  • При създаване на нов елемент от методиката на одит се копират настройките от родителския елемент.
  • При задаване на ниво на достъп до Програма/Контролен лист на потребител, същото ниво се задава на всички стъпки/въпроси от документа. Нивото на достъп на референциите не се променя.
  • Добавен е диалогов прозорец с допълнително потвърждение при изтриване на одит.
  • Възстановена е поддръжката на Internet Explorer на одитното досие.
  • Възможност за отваряне на одитното досие с Google Chrome, ако браузърът се стартира с параметър  --allow-file-access-from-files.
  • Отстранена грешка от 1.0.4, при която не може да се копира одит.
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg