Начало Новини Новини EasyCheck 1.0.7

EasyCheck 1.0.7

Промените във версията са:

  • Отстранен е проблем с прехвърляне на числовите полета като текст в Excel при еспортиране от таблиците с данни
  • Отстранен е проблем със стартиране на модул Salzi
  • Отстранен е проблем в модул Salzi - попълване и на неактивни оборотни ведомости
  • Добавено е начално сортиране в оборотната ведомост - Шифър, Наименование
  • Добавена е справка Проверени документи - показват се всички документи, които са маркирани като ''Приключени''
  • Променено е името на справка Документи за проверка на Приключени документи
  • Добавена е възможност за търсене в Шифрите и имената на документите от текущия одит
  • Отстранен е проблем с дублиране на записи при въвеждане на числови грешки в програми и контролни листа
  • Добавена е възможност за печат на файл на Excel, когато се работи с използване на OLE Container