Начало Новини Новини EasyCheck 1.0.8

EasyCheck 1.0.8

Промените във версията са:

  • Добавена е защита от изтриване на документ в методиката на одита, ако има прикачени документи към него.
  • Отстранен е проблем в запис на програма/контролен лист, ако потребителят няма достъп до някоя от стъпките/въпросите от него.
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg