Начало Новини Новини ERP Модел Отчетност в учебно заведение

ERP Модел Отчетност в учебно заведение

Моделът „Отчетност в учебно заведение“ е разработен с цел да обхване всички моменти от отчетността в системата на образованието под управлението на ERP система „Скиптър(i)”.

Системата има връзка с институции (НАП, МОМН, други първостепенни разпоредители) чрез директно попълване на отчетите от базата данни. За регистрираните по ДДС има подготовка на регистри и Декларация по ДДС и експорт на файлове за НАП. Подготовка на Декларации 1 и 6 във връзка с изплатени възнаграждения по хонорар-сметки. Директно се експортва информация и се попълват бланките, утвърдени от МФ „Б3“ Касов отчет и Оборотна ведомост.

Повече информация >>

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg