Начало Новини Новини Семинар на тема ''Използване на одитен софтуер при планиране и провеждане на вътрешен одит''

Семинар на тема ''Използване на одитен софтуер при планиране и провеждане на вътрешен одит''

На семинара ще бъдат разгледани следните теми:

  1. Създаване и управление на документи по наръчника на вътрешните одитори в бюджетните предприятия
  2. Приложение на добри практики от независимия финансов одит в работата на вътрешните одитори (представяне на финансов одит на община)
  3. Създаване на електронно досие от система за одит
  4. Контрол за обоснована връзка между сметките в оборотна ведомост и параграфите на касовия отчет в годишния финансов отчет на бюджетното предприятие
  5. Контрол на сводиращите процедури за годишен отчет чрез повторно изпълнение
  6. Презентация на Електронна система за финансово управление и контрол
 
Програма на семинара
09:30 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 12:00 Лекция
12:00 – 13:00 Обедна почивка (обяд)
13.00 – 14.30 Лекция, практически занимания
14:30 – 15:00 Кафе пауза
15:00 – 16:30 Презентация на софтуер, въпроси и отговори

 

Лектор: Елеонора Билбилева – регистриран одитор, член на ИДЕС
Продължителност: 6 учебни часа
Дата на провеждане: 30.11.2011 г.
Заявка за участие на телефон: 02 974 4350 до 25.11.2011 г.
Стойност за един участник: 180 лв.

Адрес на зала: гр. София ж.к Красна поляна, ул. Добротич 19, сградата на Интелсофт

intelsoft

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg