Начало Новини Новини EasyCheck 1.2

EasyCheck 1.2

Новото в тази версия е:

Многоезична поддръжка

От версия 1.2 интерфейсът на програмата има възможност да използва различни езици.

Във версия 1.2.0 се поддържат български и английски език. При първо стартиране на програмата по подразбиране се използва езикът от настройките на операционната система.

Езикът може да бъде сменен от Меню на приложението -> Езици

Промени в генерирането на одитно досие

При генерирането на одитно досие, основният прозорец на програмата се скрива и остава само прозорецът, показващ прогреса на създаване на досието. По този начин, ако се покаже прозорец на MS Word/MS Excel, то той ще бъде видим и няма да се скрива зад основния прозорец.

Също така е добавена нова опция за генерирането на одитно досие – използване на HTML файлове. При предишните версии се използваха само XML файлове, които при отваряне локално на компютъра имаха проблем с визуализирането с някои браузъри (Google Chrome, Internet Explorer 9). При използване на HTML формат се избягва този проблем.

Нов вид лицензиране – работна станция

Въведен е нов вид лицензиране – на работна станция. При този начин отпада ограничението на клиентите, които могат да бъдат одитирани, но се налага ограничение на компютрите, на които може да бъде инсталирана програмата.

Интеграция със Ciela

Във документите тип Връзка е добавена възможност за интеграция със Ciela. След въвеждане на идентификатора на документа, в системата на Ciela в полето за връзка – при стартиране на връзката се отваря документът в Ciela.Net или в десктоп приложението им в зависимост от настройката коя система да се използва.

Забележка: за да използвате документите от системните на Ciela, трябва да имате абонамент за някой от продуктите им – Ciela.net или десктоп система.

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg