Начало Новини Новини EasyCheck 1.2.4

EasyCheck 1.2.4

Новото в тази версия е:

Възможност за отдалечена поддръжка

Добавена е възможност за отдалечена поддръжка от служител на Ада-Софт.

Стъпките са:

  1. От менюто избирате Отдалечена поддръжка
  2. Избирате офис, който ще Ви обслужва
  3. Продиктувате по телефона идентификационния номер, който се появява на екрана Ви
  4. Служителят вече има контрол над Вашите мишка и клавиатура и може да осъществи помощта

Възможност за прикачане на файлове с влачене и пускане от Windows Explorer

Имате възможност да прикачите файл към документ/стъпка/въпрос като изберете файловете в Windows Explorer и след това ги завлачите и пуснете върху списъка с прикачени файлове.

Отстранени грешки