Начало Новини Новини Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.

Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.

До 15.05.2013 г. може да закупите лиценз за продукта заедно настройките на преференциална цена от 1176 лева, която включва лиценз за ползване и готови настройки за обобщаване на абсолютно всички изискуеми от Министерство на финансите отчети. След тази дата, пакетът програмен продукт и настройки за общините ще се предлага на цена 1824 лв.

Повече информация..

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg