Начало Новини Новини EasyCheck 1.2.9

EasyCheck 1.2.9

Описание на промените във версията

Подобрения в конкурентната работа (работата в мрежа)

В тази версия са направени някои промени в начина на работа, целящи да се избегне препокриването на информация при мрежова работа.

Прикачени файлове

 • Премахнати са бутоните Запис/Отказ. Всички промени по файловете - добавяне, изтриване, преименуване се отразяват веднага в базата от данни. По този начин се избягва препокриване на работата.
 • При редакция, документът се заключва и ако друг потребител го отвори за редакция излиза съобщение, че вече се използва.

Одитни документи

 • Премахнати са бутоните Запис/Отказ от диалоговите прозорци Констатации, Файлове, Информация, Грешки - всички промени се нанасят веднага след потвърждаване на промените.

Файлове

 • При отваряне за редакция файлът се заключва.

Чеклисти

 • Премахнати са бутоните Запис/Отказ.
 • При отговаряне на въпрос - отговорът се записва директно.
 • Бележките, които се задават към въпросите, са преименувани на Коментар.
 • Коментарите към въпросите се редактират като се натисне бутонът Редакция.

Програма

 • Премахнати са бутоните Запис/Отказ.
 • Бележките, които се задават към стъпките, са преименувани на Коментар.
 • Коментарите към стъпките се редактират като се натисне бутонът Редакция.

Възможност за връзка между документите и прикачените файлове и чек листата за контрол на качеството

Направени са първи стъпки в добавяне на възможност за обвързване на документи или прикачени файлове от даден одит с въпроси от чеклистата за контрол на качеството. С тази версия е приложена чеклистата от миналта година, а след излизане на новата, ще бъде направена актуализация.

Начинът на работа е:

В описанието на документ/файл, който искате да отнесете към даден въпрос се написва текст в следния формат: номер_на_въпрос-кратко_описание

Например:

1.кратко описание;

68.1. друго описание;

Възможно е да отнасяте един документ към няколко въпроса.

В търсачката на документи може вече да търсите само кода - примерно 68.1.-.

В експортираното електронно досие е добавен нов раздел Контрол на качеството, където в ляво е показана чеклистата и след избор на въпрос в дясно се показват всички отнесени документи, както и пояснителните текстове.

Ако щракнете с мишката върху заглавието на колоната "?", ще се покажат всички описателни текстове, срещнати в отнесените към избрания въпрос документи/файлове.

В раздела Файлове е добавено ново поле за търсене ''QC'', което, ако вкарате номера на въпроса, ще покаже само отнесените документи/файлове.

Възможност за импортиране на методика

Имате възможност вече в съществуваща база от данни да импортирате методики от файл, от които да започвате нови одити. Импортираните методики не влияят на съществуващите и на започнатите одити.

Импортирането на методика и на елементи е възможно само за версиите без ограничени възможности.

Редакция на настройките на одитен документ

Можете да редактирате настройките на одитен документ без да е нужно  да влизате в редакция на методика, а от работа по одит. Това става от контекстното меню на документа - щраквате с десен бутон на мишката върху него и избирате опцията Редакция на структура.

Има ограничение при чеклистите и програмите - референциите не са достъпни и не могат да бъдат променяни, но те могат да бъдат добавяни и премахвани от работа по одит.

Добавяне на нов документ от тип Файл в Работа по одит

В работа по одит може да се добавя нов одитен документ или референция от външен файл.

Когато отворите стъпката, в която искате да добавите файл и щракнете с десен бутон на мишката върху празно място в дясната част от прозореца (където се показва списъка с документи) можете да изберете 2 опции:

 • Добавяне от файл - ще добавите нов документ от тип Файл към методиката на одита.
 • Добавяне на връзка - ще може да добавите нов документ от тип Връзка.

Така могат да бъдат добавяни и референтни файлове - от програма или чеклиста - щраквате с десен бутон на мишката върху частта, където се показва списъка с референции. Тук обаче се показва и диалогов прозорец да изберете къде в методиката да разположите файла.

По този начин за добавяне на нови документи към методиката на одита не се налага минаване през Редакция на методика.

Нова роля  в работа по одит - Редакция на методика

При настройките на екипа на одита, има нова опция Редакция на методика (колона ''Методика''). Когато тази опция е активирана, потребителите ще могат да редактират методиката на конкретния одит. Това включва и добавяне, премахване на референции, добавяне на нови документи в Работа по одит.

Други изменения

 • Премахване на референция - от контекстното меню на референцията може да изберете премахване на референция.
 • Прикачване на връзка към файл - ако разполагате с файлов сървър и държите там големи като обем файлове, които обаче искате да прикачите към одитите, вече може да прикачвате връзки (shortcuts) към документи, въпроси или стъпки от програми. Това става като в Прикачени файлове изберете от контекстното меню Прикачване като връзка или ако от Windows Explorer завлачите с мишката избраните файлове или папки и ги пуснете върху списъка с прикачени файлове, докато държите клавишите Ctrl+Shift натиснати.
 • Всички одитни документи имат вече поле Описание (максимален размер до 4096 символа). В програмите/чеклистите основните цели са прехвърлени в новото поле.
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg