Начало Новини Новини EasyCheck 1.2.8

EasyCheck 1.2.8

Новото в тази версия е:

  • Маркиране на документи за проверка
  • Документи, които да бъдат приключвани задължително
  • Задължителни процедури за изпълнение
  • Типа на референциите за елементите да е елемент
  • Отстранени грешки
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg