Начало Новини Новини EasyCheck 1.2.10

EasyCheck 1.2.10

Описание на промените във версията

Редакция на MS Word документ

Добавени са два нови бутонa, имащи за цел да улеснят отпечатването на документите.

  • Настройка на печат - показва се диалогов прозорец за избор на активен принтер
  • Печат - отпечатва документа на активния принтер

Съществуващият бутон Печат е преименуван на Преглед.

Импортиране на оборотна ведомост

Добавенa е нова форма за импортиране на оборотна ведомост. Извиква се от бутона Импорт в прозорците Оборотна ведомост и Групови оборотни ведомости.

Зареждането на данни в таблицата може да стане по няколко начина:

  • Чрез използване на помощника за импортиране - извиква се от бутона Импорт
  • Чрез вмъкване на данните от MS Excel (клавишна комбинация Ctrl+V)
  • Ръчно поредово въвеждане

При импортирането могат да бъдат указани няколко опции:

  • Обновяване на сметките - (потребителят трябва да има право да редактира методика) липсващите в сметкоплана сметки ще бъдат добавени автоматично, без да се налага това да става в редакция на методика.
  • Изчистване на сметките - (потребителят трябва да има право да редактира методика) изтриват се всички сметки преди да се извърши импортирането. Внимание: това ще изтрие и въведените данни от оборотните ведомости.
  • Прибавяне към съществуващите - ще добави сумите на импортираната оборотна ведомост към съществуващата (ако има такава). В противен случай ще препокрие стойностите, като ще се запази последната срещната.
  • Групиране на сметките - групира сметките до указания знак. При групирането, салдата не се компенсират.

Въпросник за проверка на одиторски ангажимент

За кодове на въпросите във въпросника са номерът на въпроса, последван от точка.