Начало Новини Новини EasyCheck 1.2.10

EasyCheck 1.2.10

Описание на промените във версията

Редакция на MS Word документ

Добавени са два нови бутонa, имащи за цел да улеснят отпечатването на документите.

  • Настройка на печат - показва се диалогов прозорец за избор на активен принтер
  • Печат - отпечатва документа на активния принтер

Съществуващият бутон Печат е преименуван на Преглед.

Импортиране на оборотна ведомост

Добавенa е нова форма за импортиране на оборотна ведомост. Извиква се от бутона Импорт в прозорците Оборотна ведомост и Групови оборотни ведомости.

Зареждането на данни в таблицата може да стане по няколко начина:

  • Чрез използване на помощника за импортиране - извиква се от бутона Импорт
  • Чрез вмъкване на данните от MS Excel (клавишна комбинация Ctrl+V)
  • Ръчно поредово въвеждане

При импортирането могат да бъдат указани няколко опции:

  • Обновяване на сметките - (потребителят трябва да има право да редактира методика) липсващите в сметкоплана сметки ще бъдат добавени автоматично, без да се налага това да става в редакция на методика.
  • Изчистване на сметките - (потребителят трябва да има право да редактира методика) изтриват се всички сметки преди да се извърши импортирането. Внимание: това ще изтрие и въведените данни от оборотните ведомости.
  • Прибавяне към съществуващите - ще добави сумите на импортираната оборотна ведомост към съществуващата (ако има такава). В противен случай ще препокрие стойностите, като ще се запази последната срещната.
  • Групиране на сметките - групира сметките до указания знак. При групирането, салдата не се компенсират.

Въпросник за проверка на одиторски ангажимент

За кодове на въпросите във въпросника са номерът на въпроса, последван от точка.

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg