Начало Новини Новини Промоция Еква Равнение за общини за 96 лв..

Промоция Еква Равнение за общини за 96 лв..

Еква Равнение за общини за 96 лв. с ДДС

Защо да изберем?
• Равнение между сметки и параграфи с един клик!
• Готова настройка съобразена с изискванията на Сметна палата
• Зареждане на данни от:
- MS Excel бланки на Министерство на финансите - Б3 и БО3
- BDJ
- ФСД
• Различни профили за Бюджет, КСФ, ДМП, ДЕС, РА, код 33
• Множество периоди – Тримесечен, Шестмесечен … Годишен отчет
• Следене на сметки с частична кореспонденция
• Разпределяне на разликите по разчетни сметки
• Текстова обосновка

Untitled

Equa back

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg