Начало Новини Новини

Новини

НАРЪЧНИК НА БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2014 г.

book

Бройките на наръчника са изчерпани. Очаквайте новия наръчник за 2015 г.

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание „Наръчник на бюджетния счетоводител 2014 г.". Това е първото по рода си издание в България, чиято цел е да улесни работата на счетоводителите в бюджетния сектор. В Наръчника са събрани действащите указания на Министерство на финансите от 2000 г. до сега, с цел обхващане на голямото разнообразие на бюджетната счетоводна материя.

В Наръчника ще откриете:

 • Указател по обекти на отчитане, подреден по реда на сметките в СБО, като към всеки обект е отбелязано къде се намират указанията на МФ за отчитането му
 • СБО с максимално разработени счетоводни статии към сметките, като към всеки раздел, група или подгрупа са вплетени действащите разпоредби на СБП – встъпително ръководство и ДДС 14/2013 г.
 • ДДС 20/2004 г. – компилиран вариант с разпоредбите на ДДС 14/2013 г.
 • ДДС 1/2003 г., ДДС 6 и 7/2008 г., ДДС 4/2010 г. и други указания на МФ с направени извадки, касаещи счетоводната отчетност, максимално преработени към действащите правила през 2014 г.

Автор на Наръчника е д.е.с. Елеонора Билбилева с диплома 0608. Квалификация като инженер-икономист получава в ТУ - София и УНСС - София. Благодарение на знанията и опита си през годините, тя успешно съчетава информационните технологии с икономиката. Ръководител е на екипи за внедряване на икономически софтуер в големи бюджетни и търговски предприятия. Участва в създаването и разработването на технологии и методики за обработка на икономическа информация. През 2004 година се сертифицира като независим одитор в ИДЕС, като се превръща в един от малкото дипломирани експерт-счетоводители, които се занимават професионално с бюджетна отчетност. Консултант е в областта на бюджетното отчитане и е лектор на ежегодни семинари по счетоводство и данъчно облагане.


Цена: 36 лв. плюс цена на доставка.

При интерес от Ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Лице за контакти:

Ирена Миланова
тел. 02/9744350;
моб. 0886516046;
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Последна промяна (Понеделник, 19 Май 2014 08:40)

 

Публикувани са нови макети на сборна оборотна ведомост за 2014

На уеб сайта на Министерство на финансите са публикувани макетите на сборна оборотна ведомост за 2014 година.

Може да изтеглите макетите и от следните връзки:

Настройките за Salz и Salz(i) са актуализирани. Можете да ги изтеглите като създадете нов отчет, като за настройки изберете настройки от интернет.

За сводиране и анализ на отчетите в тези форми с OpalX е необходима версия 1.5.

 

Последна промяна (Четвъртък, 03 Април 2014 00:00)

 

Коледно-новогодишни отстъпки

20% отстъпка за следните програмни продукти:

25% отстъпка за следните програмни продукти:

10% отстъпка за абонамент на ПП Терес

Промоцията се отнася за нови продажби и допълване на опции към съществуващи лицензи, като плащането трябва да бъде извършено до края на периода на отстъпката.

Последна промяна (Понеделник, 25 Ноември 2013 00:00)

 

EasyCheck 1.2.10

Описание на промените във версията

Редакция на MS Word документ

Добавени са два нови бутонa, имащи за цел да улеснят отпечатването на документите.

 • Настройка на печат - показва се диалогов прозорец за избор на активен принтер
 • Печат - отпечатва документа на активния принтер

Съществуващият бутон Печат е преименуван на Преглед.

Импортиране на оборотна ведомост

Добавенa е нова форма за импортиране на оборотна ведомост. Извиква се от бутона Импорт в прозорците Оборотна ведомост и Групови оборотни ведомости.

Зареждането на данни в таблицата може да стане по няколко начина:

 • Чрез използване на помощника за импортиране - извиква се от бутона Импорт
 • Чрез вмъкване на данните от MS Excel (клавишна комбинация Ctrl+V)
 • Ръчно поредово въвеждане

При импортирането могат да бъдат указани няколко опции:

 • Обновяване на сметките - (потребителят трябва да има право да редактира методика) липсващите в сметкоплана сметки ще бъдат добавени автоматично, без да се налага това да става в редакция на методика.
 • Изчистване на сметките - (потребителят трябва да има право да редактира методика) изтриват се всички сметки преди да се извърши импортирането. Внимание: това ще изтрие и въведените данни от оборотните ведомости.
 • Прибавяне към съществуващите - ще добави сумите на импортираната оборотна ведомост към съществуващата (ако има такава). В противен случай ще препокрие стойностите, като ще се запази последната срещната.
 • Групиране на сметките - групира сметките до указания знак. При групирането, салдата не се компенсират.

Въпросник за проверка на одиторски ангажимент

За кодове на въпросите във въпросника са номерът на въпроса, последван от точка.

Последна промяна (Вторник, 24 Септември 2013 00:00)

 

EasyCheck 1.2.9

Описание на промените във версията

Подобрения в конкурентната работа (работата в мрежа)

В тази версия са направени някои промени в начина на работа, целящи да се избегне препокриването на информация при мрежова работа.

Прикачени файлове

 • Премахнати са бутоните Запис/Отказ. Всички промени по файловете - добавяне, изтриване, преименуване се отразяват веднага в базата от данни. По този начин се избягва препокриване на работата.
 • При редакция, документът се заключва и ако друг потребител го отвори за редакция излиза съобщение, че вече се използва.

Одитни документи

 • Премахнати са бутоните Запис/Отказ от диалоговите прозорци Констатации, Файлове, Информация, Грешки - всички промени се нанасят веднага след потвърждаване на промените.

Файлове

 • При отваряне за редакция файлът се заключва.

Чеклисти

 • Премахнати са бутоните Запис/Отказ.
 • При отговаряне на въпрос - отговорът се записва директно.
 • Бележките, които се задават към въпросите, са преименувани на Коментар.
 • Коментарите към въпросите се редактират като се натисне бутонът Редакция.

Програма

 • Премахнати са бутоните Запис/Отказ.
 • Бележките, които се задават към стъпките, са преименувани на Коментар.
 • Коментарите към стъпките се редактират като се натисне бутонът Редакция.

Възможност за връзка между документите и прикачените файлове и чек листата за контрол на качеството

Направени са първи стъпки в добавяне на възможност за обвързване на документи или прикачени файлове от даден одит с въпроси от чеклистата за контрол на качеството. С тази версия е приложена чеклистата от миналта година, а след излизане на новата, ще бъде направена актуализация.

Начинът на работа е:

В описанието на документ/файл, който искате да отнесете към даден въпрос се написва текст в следния формат: номер_на_въпрос-кратко_описание

Например:

1.кратко описание;

68.1. друго описание;

Възможно е да отнасяте един документ към няколко въпроса.

В търсачката на документи може вече да търсите само кода - примерно 68.1.-.

В експортираното електронно досие е добавен нов раздел Контрол на качеството, където в ляво е показана чеклистата и след избор на въпрос в дясно се показват всички отнесени документи, както и пояснителните текстове.

Ако щракнете с мишката върху заглавието на колоната "?", ще се покажат всички описателни текстове, срещнати в отнесените към избрания въпрос документи/файлове.

В раздела Файлове е добавено ново поле за търсене ''QC'', което, ако вкарате номера на въпроса, ще покаже само отнесените документи/файлове.

Възможност за импортиране на методика

Имате възможност вече в съществуваща база от данни да импортирате методики от файл, от които да започвате нови одити. Импортираните методики не влияят на съществуващите и на започнатите одити.

Импортирането на методика и на елементи е възможно само за версиите без ограничени възможности.

Редакция на настройките на одитен документ

Можете да редактирате настройките на одитен документ без да е нужно  да влизате в редакция на методика, а от работа по одит. Това става от контекстното меню на документа - щраквате с десен бутон на мишката върху него и избирате опцията Редакция на структура.

Има ограничение при чеклистите и програмите - референциите не са достъпни и не могат да бъдат променяни, но те могат да бъдат добавяни и премахвани от работа по одит.

Добавяне на нов документ от тип Файл в Работа по одит

В работа по одит може да се добавя нов одитен документ или референция от външен файл.

Когато отворите стъпката, в която искате да добавите файл и щракнете с десен бутон на мишката върху празно място в дясната част от прозореца (където се показва списъка с документи) можете да изберете 2 опции:

 • Добавяне от файл - ще добавите нов документ от тип Файл към методиката на одита.
 • Добавяне на връзка - ще може да добавите нов документ от тип Връзка.

Така могат да бъдат добавяни и референтни файлове - от програма или чеклиста - щраквате с десен бутон на мишката върху частта, където се показва списъка с референции. Тук обаче се показва и диалогов прозорец да изберете къде в методиката да разположите файла.

По този начин за добавяне на нови документи към методиката на одита не се налага минаване през Редакция на методика.

Нова роля  в работа по одит - Редакция на методика

При настройките на екипа на одита, има нова опция Редакция на методика (колона ''Методика''). Когато тази опция е активирана, потребителите ще могат да редактират методиката на конкретния одит. Това включва и добавяне, премахване на референции, добавяне на нови документи в Работа по одит.

Други изменения

 • Премахване на референция - от контекстното меню на референцията може да изберете премахване на референция.
 • Прикачване на връзка към файл - ако разполагате с файлов сървър и държите там големи като обем файлове, които обаче искате да прикачите към одитите, вече може да прикачвате връзки (shortcuts) към документи, въпроси или стъпки от програми. Това става като в Прикачени файлове изберете от контекстното меню Прикачване като връзка или ако от Windows Explorer завлачите с мишката избраните файлове или папки и ги пуснете върху списъка с прикачени файлове, докато държите клавишите Ctrl+Shift натиснати.
 • Всички одитни документи имат вече поле Описание (максимален размер до 4096 символа). В програмите/чеклистите основните цели са прехвърлени в новото поле.

Последна промяна (Вторник, 10 Септември 2013 00:00)

 

Покана

За участие в семинар “Държавно предприятие - СФУК, финансов контрол и счетоводна отчетност”

Програма:

Първи ден (21.06.2013 г.)

1.       Съставяне на финансовите отчети в държавното предприятие – МСС, МСФОМСП

2.       Организация на счетоводната отчетност – ЕРП системи

Лектор:  Елеонора Билбилева – д.е.с.

Втори ден (22.06.2013 г.)

1.       Финансовият контрольор - процеси и дейности, дейности при усвояване на европейските средства

2.       Системи за финансово управление и контрол

 

Презентации:

1.       Електронна система в помощ на финансовия контрол

2.       Електронна СФУК

Зорка Панайотова – управител „АДА-СОФТ” ООД

 

Място на провеждане: Хотелски комплекс БМВ, Златни пясъци

                                                (спирка Писател, комплекс Чайка)    

                                                                От Варна: автобус 109

 

Време на провеждане:  20, 21, 22, 23 юни, настаняване 20 юни, семинарни занятия 21 и 22 юни, отпътуване 23 юни 

Повече информация ще намерите тук

Последна промяна (Четвъртък, 23 Май 2013 07:35)

 

СЕМИНАР

Финансовият контрол в бюджетното предприятие”

Дата и място: 07 юни 2013 гр. Пазарджик, ул. “Есперанто“ 6, Гранд хотел „Хебър“ ЕООД

Лектор: Зорка Панайотова

Програма:

1.       Финансовият контрольор - процеси и дейности, дейности при усвояване на европейските средства

2.       Характеристика на счетоводните сметки

3.       Електронна система в помощ на финансовия контрольор

Цена: 108 лв. (с ДДС)

Повече информация ще намерите тук

Последна промяна (Сряда, 15 Май 2013 13:09)

 

СЕМИНАР

 „Единно счетоводно отчитане по сметки и параграфи в бюджета. Контрол на равненията по сметки и параграфи”

„Особености при отчитането на трансферите за осигурителни вноски и ДОД в бюджета и ИБСФ”

 

Дата и място: 31.05.2013 г. Варна, х-л „Аква”, бул. Девня 12 

Лектор: Елеонора Билбилева – дипломиран експерт-счетоводител

 

Програма за семинара:

08.30 – 09.00 - Регистрация

09.00 – 10.30 – Семинарни занятия

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 12.30 – Въпроси, хипотези, примери

12.30 – 13.30 – Почивка

13.30 – 15.00 – Семинарни занятия

15.00 – 15.30 – Кафе пауза

15.30 – 17.00 – Презентация на електронен СФУК

Цена: 108 лв. (с ДДС)

Необходима е предварителна заявка.

Начин на плащане: по банкова сметка

ЕТ “Нивес - Никола Драгийски”, IBAN: BG29RZBB91551067016719, RZBBBGSF при Райфайзен банк - София.

 

Последна промяна (Вторник, 14 Май 2013 03:58)

 

Сметна палата на РБ въведе ЕКВА Равнение

Сметната палата на Република България въведе ЕКВА Равнение като задължителна одитна процедура при проверка на равнението между сметки и параграфи в министерства, ведомства и общини.

Последна промяна (Четвъртък, 11 Април 2013 05:18)

 

Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.

До 15.05.2013 г. може да закупите лиценз за продукта заедно настройките на преференциална цена от 1176 лева, която включва лиценз за ползване и готови настройки за обобщаване на абсолютно всички изискуеми от Министерство на финансите отчети. След тази дата, пакетът програмен продукт и настройки за общините ще се предлага на цена 1824 лв.

Повече информация..

Последна промяна (Четвъртък, 04 Април 2013 00:00)

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg