Начало Новини Новини

Новини

EasyCheck 1.2.2

Новото в тази версия е:

Нов вид на работа с документите на методиката

Възможност за дървовиден изглед на документите от методиката. Изборът на вида на работа се извършва от Настройки -> Елементи -> Методика -> Метод на работа с документите  

Възможност за ограничаване на достъпа за запис на документ

Добавена е възможност за ограничаване на записа на документ. В таблицата за настройка на достъпите е добавена нова колона, в която се отбелязва кои потребители да имат достъп до запис на документ.

 

Последна промяна (Сряда, 18 Януари 2012 00:00)

 

EasyCheck 1.2.1

Новото в тази версия е:

  • Корекции в интеграцията със Ciela - добавена е възможност за избор на документа от списък.

  • Отстранени грешки

 

Последна промяна (Вторник, 10 Януари 2012 00:00)

 

EasyCheck 1.2

Новото в тази версия е:

Последна промяна (Сряда, 28 Декември 2011 00:00)

продължава>

 

Семинар на тема ''Използване на одитен софтуер при планиране и провеждане на вътрешен одит''

На семинара ще бъдат разгледани следните теми:

  1. Създаване и управление на документи по наръчника на вътрешните одитори в бюджетните предприятия
  2. Приложение на добри практики от независимия финансов одит в работата на вътрешните одитори (представяне на финансов одит на община)
  3. Създаване на електронно досие от система за одит
  4. Контрол за обоснована връзка между сметките в оборотна ведомост и параграфите на касовия отчет в годишния финансов отчет на бюджетното предприятие
  5. Контрол на сводиращите процедури за годишен отчет чрез повторно изпълнение
  6. Презентация на Електронна система за финансово управление и контрол
 
Програма на семинара
09:30 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 12:00 Лекция
12:00 – 13:00 Обедна почивка (обяд)
13.00 – 14.30 Лекция, практически занимания
14:30 – 15:00 Кафе пауза
15:00 – 16:30 Презентация на софтуер, въпроси и отговори

 

Лектор: Елеонора Билбилева – регистриран одитор, член на ИДЕС
Продължителност: 6 учебни часа
Дата на провеждане: 30.11.2011 г.
Заявка за участие на телефон: 02 974 4350 до 25.11.2011 г.
Стойност за един участник: 180 лв.

Адрес на зала: гр. София ж.к Красна поляна, ул. Добротич 19, сградата на Интелсофт

intelsoft

Последна промяна (Сряда, 16 Ноември 2011 08:05)

 

ERP Модел Отчетност в учебно заведение

Моделът „Отчетност в учебно заведение“ е разработен с цел да обхване всички моменти от отчетността в системата на образованието под управлението на ERP система „Скиптър(i)”.

Системата има връзка с институции (НАП, МОМН, други първостепенни разпоредители) чрез директно попълване на отчетите от базата данни. За регистрираните по ДДС има подготовка на регистри и Декларация по ДДС и експорт на файлове за НАП. Подготовка на Декларации 1 и 6 във връзка с изплатени възнаграждения по хонорар-сметки. Директно се експортва информация и се попълват бланките, утвърдени от МФ „Б3“ Касов отчет и Оборотна ведомост.

Повече информация >>

Последна промяна (Понеделник, 07 Ноември 2011 11:19)

 

EasyCheck 1.1

Новото в тази версия е:

Последна промяна (Петък, 08 Юли 2011 00:00)

продължава>

 

OpalX версия 1.3

Излезе нова версия на програмния продукт OpalX за обобщаване на сборни оборотни ведомости във формата на Министерство на финансите BALANCE-xxxx-MAKET.

Новата версия предоставя възможност за сравнение на крайните салда от предходния период с данните, въведени в листа Retain-earnings от текущия период.

Последна промяна (Четвъртък, 28 Април 2011 10:00)

 

ЕКВА Равнение 2.3

Публикувана е нова версия 2.3 на ПП ЕКВА Равнение. Програмата е настроена спрямо новите бланки на касов отчет и оборотна ведомост-баланс, публикувани на сайта на Министерство на финансите.

Новата весия може да свалите от секция download.

Последна промяна (Понеделник, 11 Април 2011 06:28)

 

Нова бланка BALANCE-2011-MAKET

Министерство на финансите публикува новата бланка за сборна оборотна ведомост - BALANCE-2011-MAKET.

Настройките за Salz и OpalX са актуализирани.

Можете да ги изтеглите като създадете нов отчет, като за настройки изберете настройки от интернет.

Последна промяна (Понеделник, 04 Април 2011 08:40)

 

EasyCheck 1.0.8

Промените във версията са:

  • Добавена е защита от изтриване на документ в методиката на одита, ако има прикачени документи към него.
  • Отстранен е проблем в запис на програма/контролен лист, ако потребителят няма достъп до някоя от стъпките/въпросите от него.

Последна промяна (Четвъртък, 31 Март 2011 00:00)

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg