Начало Промоции СФУК - промоция за целия публичен сектор ! 75% намаление !

Поради големия интерес и задълбочаващата се финансова криза ръководството на фирма Ада - Софт ООД обявява услугата "Изготвяне на СФУК" промоционално за целия публичен сектор ! - 75% намаление до края на 2015 година.

Промоция на EasyCheck - СФУК

за базов пакет.

Изграждането на система за финансово управление и контрол гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности на предприятието. Финансовото управление и контрол в публичния сектор е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, осъществяван от ръководството и служителите им. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури, въведени от ръководството на организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

 

 • Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
 • Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
 • Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
 • Опазване на активите и информацията;

Често пъти системите за финансово управление и контрол, заедно с останалата вътрешна нормативна уредба на организацията са разписани, но не са систематизирани в единна информационна система, достъпна за служителите , което пречи на тяхното познаване и съответно правилно прилагане. За да говорим за добро управление системите за финансово управление и контрол трябва да бъдат действащи. А това е така, когато тяхното приложение не е поставено под съмнение и тези системи са гаранция организацията да действа като добре „смазана машина”. Такъв резултат може да бъде постигнат само и единствено тогава, когато:

 

 • Системите са детайлно разписани ;
 • Добре систематизирани;
 • Синхронизирани помежду си и с външния за организацията свят;
 • Отлично познавани от служителите и прилагани систематично и последователно;
 • Контролирани от ръководството за тяхното изпълнение и своевременно допълвани и изменяни , за да бъдат винаги актуални обхващащи цялостно дейността на организацията, така че тя да постига целите, за които е създадена;

Колкото една организация е по-голяма и с по-сложна като структура, толкова обема на вътрешната нормативна уредба е по-голям и по-сложен,а процеса на систематизиране, опознаване, актуализиране и цялостно прилагане и контролиране е по-сложен. Вътрешната нормативна уредба понякога е разхвърлена из цялата организация по множество компютри , в чекмеджетата на безброй бюра и прашясали папки по рафтовете на всички дирекции и отдели. Понякога вътрешните наредби, правилници и процедури за изпълнение не са синхронизирани помежду си , което довежда до непокрити рискове, които пречат на организациите да постигат целите за които са създадени.

 

Предлаганото от нас решение е:

Електронна библиотека и вътрешно нормативна уредба на предприятието под управлението на ,,EasyCheck”

Уважаеми Ръководители на организации от публчния сектор, дайте шанс на организацията , която управлявате да постига целите за коiто е създадена. Спестете нервите да обяснявате постоянно едни и същи неща, като се възползвате от преимуществата, които Ви дава ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK

 

С “EasyCheck” вътрешната нормативна уредба на организацията е:

 • Добре систематизирана;
 • Достъпа до нея е лесен и удобен с подходящо оторизиране на достъпа на нейните потребители (служителите на организацията);
 • Лесно допълване и редактиране;
 • Лесно и удобно създаване на контролни листа;

Електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури;

Гаранция, че Вие отлично разбирате отговорнаостта вменена Ви от чл.14 на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и претворявате в действие неговите изисквания е ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK

Цена на продукта с включен ДДС

 

· Библиотека СФУК 840 лв.

 

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА (31.12.2014) ЗА ЦЕЛИЯ ПУБЛИЧЕН СЕКТОР УСЛУГАТА Е НА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 480 ЛВ. С ДДС

* Системата за финансово управление и контрол се разпространява в електронен формат. Сaмо сега като бонус получавате БЕЗПЛАТНО програмен продукт: "EasyCheck" - за управление на методики и електронни библиотеки.

 

 

УСЛУГАТА : "ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ" САМО ЗА 480 ЛВ. С ДДС МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ВСЕКИ, КОЙТО ДО 31.12.2014 ПОДАДЕ ЗАЯВКА С ДАННИ ЗА ФАКТУРА, ДАННИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ ПО ПОЩАТА НА ПАКЕТА И ИМЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА office@ada-soft.bg ИЛИ ПРИ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДИСТРИБУТОРИ

 

Демо версия, снимки от продукта и описание може да намерите ТУК

Повече информация за продукта и различни ценови пакето можете да намерите тук.

 
За повече информация:
 

Ада Софт ООД:
Офис София:
+359 2 974 43 50
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Офис Пазарджик:
+359 34 442 765
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

или дистрибуторската мрежа