Начало Услуги Финансово-счетоводни Независим финансов одит

Независим финансов одит и свързани по съдържание услуги

Под ръководството на Елеонора Иванова Билбилева – регистриран одитор дипл. 0608, при спазване изискванията на Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс, Ада-Софт ООД предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти:

  • Одит на годишни финансови отчети
  • Одит на финансови отчети и проекти, финансирани от европейски и други фондове, или извършване на договорни процедури във връзка с финансовите им отчети, в зависимост от изискванията на сключения договор
  • Преглед на финансови отчети
  • Извършване на договорни процедури относно финансова информация
  • Компилиране на финансова информация
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg