header_img
  • Български
  • English
Home Всички продукти Balance

Balance

Попълване на BALANCE-МАКЕТ

Салз попълване на оборотна ведомост


ПП Salz - попълва оборотна ведомост от счетоводна система "Скиптър" в бланка: BALANCE-MAKET на Министерство на финансите.Може да се обвърже и с други счетоводни продукти, които имат възможност да запишат оборотна ведомост във файл.

Last Updated (Friday, 02 October 2009 11:21)

Learn More