header_img
  • Български
  • English
Home News Products Публикувани са новите тримесечни отчети

Публикувани са новите тримесечни отчети

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Днес са публикувани новите тримесечни отчети на сайта на Министерство на финансите. Във форма Б3 в разходната част са добавени нови колони за следене на задължения и ангажименти. Подробности може да прочетете в ДДС4/2010. Във форма BALANCE-MAKEТ няма промяна.