header_img
  • Български
  • English
Home News Products На сайта на МФ е публикуван нов макет Б3

На сайта на МФ е публикуван нов макет Б3

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Свалете отново формата за тримесечния отчет Б3. Министерство на финансите са я публикували отново (версия 4) на 13.04.2010 г. Отстранени са грешки по формулите.