header_img
  • Български
  • English
Home News Products EasyCheck 1.0.5

EasyCheck 1.0.5

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Пусната е версия 1.0.5 на EasyCheck

Новостите в тази версия на програмата са:

  • Добавен вид файл “автоматичен”. Разпознаването става от разширението на файла.
  • Добавен нов вид елемент Връзка към сайт или файл.
  • При създаване на нов елемент от методиката на одит се копират настройките от родителския елемент.
  • При задаване на ниво на достъп до Програма/Контролен лист на потребител, същото ниво се задава на всички стъпки/въпроси от документа. Нивото на достъп на референциите не се променя.
  • Добавен е диалогов прозорец с допълнително потвърждение при изтриване на одит.
  • Възстановена е поддръжката на Internet Explorer на одитното досие.
  • Възможност за отваряне на одитното досие с Google Chrome, ако браузърът се стартира с параметър  --allow-file-access-from-files.
  • Отстранена грешка от 1.0.4, при която не може да се копира одит.
 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg