header_img
 • Български
 • English
Home News Products EasyCheck 1.0.7

EasyCheck 1.0.7

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Промените във версията са:

 • Отстранен е проблем с прехвърляне на числовите полета като текст в Excel при еспортиране от таблиците с данни
 • Отстранен е проблем със стартиране на модул Salzi
 • Отстранен е проблем в модул Salzi - попълване и на неактивни оборотни ведомости
 • Добавено е начално сортиране в оборотната ведомост - Шифър, Наименование
 • Добавена е справка Проверени документи - показват се всички документи, които са маркирани като ''Приключени''
 • Променено е името на справка Документи за проверка на Приключени документи
 • Добавена е възможност за търсене в Шифрите и имената на документите от текущия одит
 • Отстранен е проблем с дублиране на записи при въвеждане на числови грешки в програми и контролни листа
 • Добавена е възможност за печат на файл на Excel, когато се работи с използване на OLE Container
 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg