header_img
 • Български
 • English
Home News Products EasyCheck 1.0.7

EasyCheck 1.0.7

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Промените във версията са:

 • Отстранен е проблем с прехвърляне на числовите полета като текст в Excel при еспортиране от таблиците с данни
 • Отстранен е проблем със стартиране на модул Salzi
 • Отстранен е проблем в модул Salzi - попълване и на неактивни оборотни ведомости
 • Добавено е начално сортиране в оборотната ведомост - Шифър, Наименование
 • Добавена е справка Проверени документи - показват се всички документи, които са маркирани като ''Приключени''
 • Променено е името на справка Документи за проверка на Приключени документи
 • Добавена е възможност за търсене в Шифрите и имената на документите от текущия одит
 • Отстранен е проблем с дублиране на записи при въвеждане на числови грешки в програми и контролни листа
 • Добавена е възможност за печат на файл на Excel, когато се работи с използване на OLE Container