header_img
  • Български
  • English
Home News Products EasyCheck 1.0.8

EasyCheck 1.0.8

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Промените във версията са:

  • Добавена е защита от изтриване на документ в методиката на одита, ако има прикачени документи към него.
  • Отстранен е проблем в запис на програма/контролен лист, ако потребителят няма достъп до някоя от стъпките/въпросите от него.