header_img
  • Български
  • English
Home News Products Нова бланка BALANCE-2011-MAKET

Нова бланка BALANCE-2011-MAKET

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Министерство на финансите публикува новата бланка за сборна оборотна ведомост - BALANCE-2011-MAKET.

Настройките за Salz и OpalX са актуализирани.

Можете да ги изтеглите като създадете нов отчет, като за настройки изберете настройки от интернет.