header_img
  • Български
  • English
Home News Products ЕКВА Равнение 2.3

ЕКВА Равнение 2.3

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Публикувана е нова версия 2.3 на ПП ЕКВА Равнение. Програмата е настроена спрямо новите бланки на касов отчет и оборотна ведомост-баланс, публикувани на сайта на Министерство на финансите.

Новата весия може да свалите от секция download.