header_img
  • Български
  • English
Home News Products OpalX версия 1.3

OpalX версия 1.3

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Излезе нова версия на програмния продукт OpalX за обобщаване на сборни оборотни ведомости във формата на Министерство на финансите BALANCE-xxxx-MAKET.

Новата версия предоставя възможност за сравнение на крайните салда от предходния период с данните, въведени в листа Retain-earnings от текущия период.