header_img
  • Български
  • English
Home News Products ERP Модел Отчетност в учебно заведение

ERP Модел Отчетност в учебно заведение

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Моделът „Отчетност в учебно заведение“ е разработен с цел да обхване всички моменти от отчетността в системата на образованието под управлението на ERP система „Скиптър(i)”.

Системата има връзка с институции (НАП, МОМН, други първостепенни разпоредители) чрез директно попълване на отчетите от базата данни. За регистрираните по ДДС има подготовка на регистри и Декларация по ДДС и експорт на файлове за НАП. Подготовка на Декларации 1 и 6 във връзка с изплатени възнаграждения по хонорар-сметки. Директно се експортва информация и се попълват бланките, утвърдени от МФ „Б3“ Касов отчет и Оборотна ведомост.

Повече информация >>

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg