header_img
  • Български
  • English
Home News Products Семинар на тема ''Използване на одитен софтуер при планиране и провеждане на вътрешен одит''

Семинар на тема ''Използване на одитен софтуер при планиране и провеждане на вътрешен одит''

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

На семинара ще бъдат разгледани следните теми:

  1. Създаване и управление на документи по наръчника на вътрешните одитори в бюджетните предприятия
  2. Приложение на добри практики от независимия финансов одит в работата на вътрешните одитори (представяне на финансов одит на община)
  3. Създаване на електронно досие от система за одит
  4. Контрол за обоснована връзка между сметките в оборотна ведомост и параграфите на касовия отчет в годишния финансов отчет на бюджетното предприятие
  5. Контрол на сводиращите процедури за годишен отчет чрез повторно изпълнение
  6. Презентация на Електронна система за финансово управление и контрол
 
Програма на семинара
09:30 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 12:00 Лекция
12:00 – 13:00 Обедна почивка (обяд)
13.00 – 14.30 Лекция, практически занимания
14:30 – 15:00 Кафе пауза
15:00 – 16:30 Презентация на софтуер, въпроси и отговори

 

Лектор: Елеонора Билбилева – регистриран одитор, член на ИДЕС
Продължителност: 6 учебни часа
Дата на провеждане: 30.11.2011 г.
Заявка за участие на телефон: 02 974 4350 до 25.11.2011 г.
Стойност за един участник: 180 лв.

Адрес на зала: гр. София ж.к Красна поляна, ул. Добротич 19, сградата на Интелсофт

intelsoft

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg