header_img
  • Български
  • English
Home News Products Публикувани нови макети за 2012

Публикувани нови макети за 2012

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

На уеб сайта на Министерство на финансите са публикувани новите макети за 2012 г. на файловете за касово изпълнение на бюджета и сборна оборотна ведомост - баланс.

Може да изтеглите макетите и от следните линкове:

Настройките за Salz и OpalX са актуализирани.

Можете да ги изтеглите като създадете нов отчет, като за настройки изберете настройки от интернет.