header_img
  • Български
  • English
Home News Products Публикувани нови макети за 2013

Публикувани нови макети за 2013

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

На уеб сайта на Министерство на финансите са публикувани новите макети за 2013 г. на файловете за касово изпълнение на бюджета (тримесечен отчет) и сборна оборотна ведомост - баланс.

Може да изтеглите макетите и от следните връзки:

Настройките за Salz и OpalX са актуализирани.

Можете да ги изтеглите като създадете нов отчет, като за настройки изберете настройки от интернет.