header_img
  • Български
  • English
Home News Products Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.

Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

До 15.05.2013 г. може да закупите лиценз за продукта заедно настройките на преференциална цена от 1176 лева, която включва лиценз за ползване и готови настройки за обобщаване на абсолютно всички изискуеми от Министерство на финансите отчети. След тази дата, пакетът програмен продукт и настройки за общините ще се предлага на цена 1824 лв.

Повече информация..