header_img
  • Български
  • English
Home News Products Сметна палата на РБ въведе ЕКВА Равнение

Сметна палата на РБ въведе ЕКВА Равнение

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Сметната палата на Република България въведе ЕКВА Равнение като задължителна одитна процедура при проверка на равнението между сметки и параграфи в министерства, ведомства и общини.