header_img
 • Български
 • English
Home News Products EasyCheck 1.2.6

EasyCheck 1.2.6

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Измененията в тази версия са:

 • Нова стъпка/документ е без права за достъп
 • Неактивните елементи са видими
 • Опция за избиране на начина на отваряне на прикачените файлове
 • Сортиране на прикачените файлове по име
 • Потребителското име не се показва само с главни букви
 • Възможност за избор на операция по подразбиране за прикачените файлове
 • Архивиране на отдалечена база от данни върху локалния компютър
 • Възстановяване на архив върху отдалечена база от данни
 • Оптимизация на зареждането на чеклиста/програма
 • Реорганизация на конкурентната работа с прикачени файлове
 • Отстранени грешки