header_img
  • Български
  • English
Home News Products EasyCheck 1.2.8

EasyCheck 1.2.8

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Новото в тази версия е:

  • Маркиране на документи за проверка
  • Документи, които да бъдат приключвани задължително
  • Задължителни процедури за изпълнение
  • Типа на референциите за елементите да е елемент
  • Отстранени грешки