header_img
 • Български
 • English
Home News Products EasyCheck 1.2.10

EasyCheck 1.2.10

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Описание на промените във версията

Редакция на MS Word документ

Добавени са два нови бутонa, имащи за цел да улеснят отпечатването на документите.

 • Настройка на печат - показва се диалогов прозорец за избор на активен принтер
 • Печат - отпечатва документа на активния принтер

Съществуващият бутон Печат е преименуван на Преглед.

Импортиране на оборотна ведомост

Добавенa е нова форма за импортиране на оборотна ведомост. Извиква се от бутона Импорт в прозорците Оборотна ведомост и Групови оборотни ведомости.

Зареждането на данни в таблицата може да стане по няколко начина:

 • Чрез използване на помощника за импортиране - извиква се от бутона Импорт
 • Чрез вмъкване на данните от MS Excel (клавишна комбинация Ctrl+V)
 • Ръчно поредово въвеждане

При импортирането могат да бъдат указани няколко опции:

 • Обновяване на сметките - (потребителят трябва да има право да редактира методика) липсващите в сметкоплана сметки ще бъдат добавени автоматично, без да се налага това да става в редакция на методика.
 • Изчистване на сметките - (потребителят трябва да има право да редактира методика) изтриват се всички сметки преди да се извърши импортирането. Внимание: това ще изтрие и въведените данни от оборотните ведомости.
 • Прибавяне към съществуващите - ще добави сумите на импортираната оборотна ведомост към съществуващата (ако има такава). В противен случай ще препокрие стойностите, като ще се запази последната срещната.
 • Групиране на сметките - групира сметките до указания знак. При групирането, салдата не се компенсират.

Въпросник за проверка на одиторски ангажимент

За кодове на въпросите във въпросника са номерът на въпроса, последван от точка.

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg