header_img
  • Български
  • English
Home News Products Коледно-новогодишни отстъпки

Коледно-новогодишни отстъпки

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

20% отстъпка за следните програмни продукти:

25% отстъпка за следните програмни продукти:

10% отстъпка за абонамент на ПП Терес

Промоцията се отнася за нови продажби и допълване на опции към съществуващи лицензи, като плащането трябва да бъде извършено до края на периода на отстъпката.