header_img
  • Български
  • English
Home News Products Промоция Еква Равнение за общини за 96 лв..

Промоция Еква Равнение за общини за 96 лв..

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Еква Равнение за общини за 96 лв. с ДДС

Защо да изберем?
• Равнение между сметки и параграфи с един клик!
• Готова настройка съобразена с изискванията на Сметна палата
• Зареждане на данни от:
- MS Excel бланки на Министерство на финансите - Б3 и БО3
- BDJ
- ФСД
• Различни профили за Бюджет, КСФ, ДМП, ДЕС, РА, код 33
• Множество периоди – Тримесечен, Шестмесечен … Годишен отчет
• Следене на сметки с частична кореспонденция
• Разпределяне на разликите по разчетни сметки
• Текстова обосновка

Untitled

Equa back