header_img
  • Български
  • English
Home News Products Промоция Еква Равнение за общини за 96 лв..

Промоция Еква Равнение за общини за 96 лв..

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Еква Равнение за общини за 96 лв. с ДДС

Защо да изберем?
• Равнение между сметки и параграфи с един клик!
• Готова настройка съобразена с изискванията на Сметна палата
• Зареждане на данни от:
- MS Excel бланки на Министерство на финансите - Б3 и БО3
- BDJ
- ФСД
• Различни профили за Бюджет, КСФ, ДМП, ДЕС, РА, код 33
• Множество периоди – Тримесечен, Шестмесечен … Годишен отчет
• Следене на сметки с частична кореспонденция
• Разпределяне на разликите по разчетни сметки
• Текстова обосновка

Untitled

Equa back

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg