header_img
 • Български
 • English
Home News Products ERP Модел за малък магазин
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ "СКИПТЪР(i)" –
ВЕЧЕ С МОДЕЛ И ЗА МАЛЪК МАГАЗИН

 • Имате колебания какъв софтуер да изберете за семейния Ви магазин?
 • Искате да използвате баркод четец във Вашия бизнес?
 • Искате с минимум средства да имате надежден и удобен за Вас софтуер?
 • Времето, което отделяте за попълване на редицата дневници е твърде много?
 • Искате да имате защита пред контролните органи относно документацията, която се изисква от Вас?
 • Ние имаме решение!

Модел „МАГАЗИН" разработен на база ИСУ "СКИПТЪР(i)"

Предимствата

 • Системата е лесна за разучаване и ползване
 • Изградени връзки между отделните документи за трансфер на информация
 • Възможност за експорт на данни за използване от съществуваща счетоводна система
 • Възможност за връзка с касов апарат
 • Възможност за лесно и бързо надграждане на системните процеси, съобразно специфичните потребности с цел да Ви бъде полезна в дългосрочен план /например, счетоводна система/
 • Възможност за създаване на електронно досие на контрагенти или стоки
 • Електронни дневници на задължителните книги и документи за хранителен магазин

Моделът включва

 • Организация на номенклатури „Стоки и услуги", „Контрагенти", „Обекти" в йерархични структури, Ценови листи
 • Настроени документи за въвеждане на получени стоки по обекти и позиции количествено и стойностно, въвеждане продажби на стоки, издаване на фактури, въвеждане на ежедневна информация в дневниците
 • Бланки за отпечатване – складова разписка, фактура, Протокол за изписани стоки, Протокол за консигнация
 • Справки – оборотна и хронологична справка за материални запаси, хронология на издадените фактури, справка извършени продажби, картон на стока, стоки с изтичащ срок на годност, стоки с минимални количества

Дневници

Дневник за входящ контрол на хранителни продукти
Дневник за отчитане температурата на хладилните системи
Дневник лична хигиена на персонала
Дневник на проведените ДДД мероприятия
Дневник хигиена обект 

Примерни документи за работа

Документ „Складова разписка" - завеждане на получените стоки в магазин с печат на бланка „Складова разписка" и формиране на складови наличности. Всяка стока се завежда със следната информация: производител, срок на годност, партида, час на доставка и др. информация, свързана с процеса на самоконтрол.

1

 

Документ „Продажби" – за извършване на продажби чрез използване на баркод четец или ръчно въвеждане на стоката, печат при необходимост на фактура с автоматична номерация. Връзка с касов апарат за директно отпечатване на касов бон. Възможност за използване на ценови листи. Изписване на продадените стоки.

2

 Документ „Дневници" – за въвеждане на необходимата ежедневна информация относно хигиената в обекта, личната хигиена на персонала, температурата на хладилните системи и проведените ДДД мероприятия.

3

По заявка на потребителя, по всяко време предлагаме възможно разширение на лиценза и модела с включване на нови опции.

За повече информация или заявка за демонстрация:
Офис Пазарджик: тел: (034) 442765; 0888924090
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg