header_img
  • Български
  • English
Home News Products АДА-СОФТ ООД започна изпълнението на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на АДА-СОФТ ООД по програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

euopik

 

АДА-СОФТ ООД започна изпълнението на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на АДА-СОФТ ООД по програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

На 13.03.2017 г. беше подписан договор № BG16RFOP002-2.002-0493-C01 между Министерството на икономиката и АДА-СОФТ ООД за изпълнение на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на АДА-СОФТ ООД. Проектът е на обща стойност 235 094,24 лв., от които 139 881,07 лв. европейско и 24 684,90 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е увеличаване на управленския капацитет и потенциала за растеж на АДА-СОФТ ООД.

Целта ще бъде постигната чрез изпълнението на следните основни дейности – въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията в съответствие с ISO/IEC 27001:2013, консултантски услуги за въвеждане на промени във внедрената система за управление на качеството за изпълнение на изискванията на новата версия на ISO 9001:2015 и ре-сертификация на системата, разработване и внедряване на CRM и разработване и внедряване на нови модули в съществуващата ERP система за целите на интеграцията със CRM и за управление на отпадъците, за инвестиции в ново оборудване и специализиран софтуер, необходими за функционирането на CRM и услуги за колокация. Предвидена е и дейност за визуализация на проекта.

15.03.2017 г.

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg