header_img
 • Български
 • English
Home News Products

Products

EasyCheck 1.2.2

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Новото в тази версия е:

Нов вид на работа с документите на методиката

Възможност за дървовиден изглед на документите от методиката. Изборът на вида на работа се извършва от Настройки -> Елементи -> Методика -> Метод на работа с документите  

Възможност за ограничаване на достъпа за запис на документ

Добавена е възможност за ограничаване на записа на документ. В таблицата за настройка на достъпите е добавена нова колона, в която се отбелязва кои потребители да имат достъп до запис на документ.

 

Last Updated (Wednesday, 18 January 2012 00:00)

 

EasyCheck 1.2.1

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Новото в тази версия е:

 • Корекции в интеграцията със Ciela - добавена е възможност за избор на документа от списък.

 • Отстранени грешки

 

Last Updated (Tuesday, 10 January 2012 00:00)

 

EasyCheck 1.2

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Новото в тази версия е:

Last Updated (Wednesday, 28 December 2011 00:00)

Read more...

 

Семинар на тема ''Използване на одитен софтуер при планиране и провеждане на вътрешен одит''

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

На семинара ще бъдат разгледани следните теми:

 1. Създаване и управление на документи по наръчника на вътрешните одитори в бюджетните предприятия
 2. Приложение на добри практики от независимия финансов одит в работата на вътрешните одитори (представяне на финансов одит на община)
 3. Създаване на електронно досие от система за одит
 4. Контрол за обоснована връзка между сметките в оборотна ведомост и параграфите на касовия отчет в годишния финансов отчет на бюджетното предприятие
 5. Контрол на сводиращите процедури за годишен отчет чрез повторно изпълнение
 6. Презентация на Електронна система за финансово управление и контрол
 
Програма на семинара
09:30 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 12:00 Лекция
12:00 – 13:00 Обедна почивка (обяд)
13.00 – 14.30 Лекция, практически занимания
14:30 – 15:00 Кафе пауза
15:00 – 16:30 Презентация на софтуер, въпроси и отговори

 

Лектор: Елеонора Билбилева – регистриран одитор, член на ИДЕС
Продължителност: 6 учебни часа
Дата на провеждане: 30.11.2011 г.
Заявка за участие на телефон: 02 974 4350 до 25.11.2011 г.
Стойност за един участник: 180 лв.

Адрес на зала: гр. София ж.к Красна поляна, ул. Добротич 19, сградата на Интелсофт

intelsoft

Last Updated (Wednesday, 16 November 2011 08:05)

 

ERP Модел Отчетност в учебно заведение

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Моделът „Отчетност в учебно заведение“ е разработен с цел да обхване всички моменти от отчетността в системата на образованието под управлението на ERP система „Скиптър(i)”.

Системата има връзка с институции (НАП, МОМН, други първостепенни разпоредители) чрез директно попълване на отчетите от базата данни. За регистрираните по ДДС има подготовка на регистри и Декларация по ДДС и експорт на файлове за НАП. Подготовка на Декларации 1 и 6 във връзка с изплатени възнаграждения по хонорар-сметки. Директно се експортва информация и се попълват бланките, утвърдени от МФ „Б3“ Касов отчет и Оборотна ведомост.

Повече информация >>

Last Updated (Monday, 07 November 2011 11:19)

 

EasyCheck 1.1

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Новото в тази версия е:

Last Updated (Friday, 08 July 2011 00:00)

Read more...

 

OpalX версия 1.3

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Излезе нова версия на програмния продукт OpalX за обобщаване на сборни оборотни ведомости във формата на Министерство на финансите BALANCE-xxxx-MAKET.

Новата версия предоставя възможност за сравнение на крайните салда от предходния период с данните, въведени в листа Retain-earnings от текущия период.

Last Updated (Thursday, 28 April 2011 10:00)

 

ЕКВА Равнение 2.3

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Публикувана е нова версия 2.3 на ПП ЕКВА Равнение. Програмата е настроена спрямо новите бланки на касов отчет и оборотна ведомост-баланс, публикувани на сайта на Министерство на финансите.

Новата весия може да свалите от секция download.

Last Updated (Monday, 11 April 2011 06:28)

 

Нова бланка BALANCE-2011-MAKET

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Министерство на финансите публикува новата бланка за сборна оборотна ведомост - BALANCE-2011-MAKET.

Настройките за Salz и OpalX са актуализирани.

Можете да ги изтеглите като създадете нов отчет, като за настройки изберете настройки от интернет.

Last Updated (Monday, 04 April 2011 08:40)

 

EasyCheck 1.0.8

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Промените във версията са:

 • Добавена е защита от изтриване на документ в методиката на одита, ако има прикачени документи към него.
 • Отстранен е проблем в запис на програма/контролен лист, ако потребителят няма достъп до някоя от стъпките/въпросите от него.

Last Updated (Thursday, 31 March 2011 00:00)

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg