header_img
 • Български
 • English
Home News Products

Products

Promotion of accounting sofware for education system

24.01.2011 - Promotion of software to assist all accountants working in the education system or accountants serving such units.Read more

 

Last Updated (Monday, 24 January 2011 11:39)

 

EasyCheck 1.0.7

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Промените във версията са:

 • Отстранен е проблем с прехвърляне на числовите полета като текст в Excel при еспортиране от таблиците с данни
 • Отстранен е проблем със стартиране на модул Salzi
 • Отстранен е проблем в модул Salzi - попълване и на неактивни оборотни ведомости
 • Добавено е начално сортиране в оборотната ведомост - Шифър, Наименование
 • Добавена е справка Проверени документи - показват се всички документи, които са маркирани като ''Приключени''
 • Променено е името на справка Документи за проверка на Приключени документи
 • Добавена е възможност за търсене в Шифрите и имената на документите от текущия одит
 • Отстранен е проблем с дублиране на записи при въвеждане на числови грешки в програми и контролни листа
 • Добавена е възможност за печат на файл на Excel, когато се работи с използване на OLE Container

Last Updated (Monday, 15 November 2010 00:00)

 

EasyCheck 1.0.6

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Новостите в тази версия на програмата са:

Възможност за извикване на диалогов прозорец с прикачените файлове чрез щракване с десен бутон върху документа/референцията. По този начин може да се прикачат файлове към одитни документи от тип Файл.
Отстранена грешка: при промяна на одит не се опреснява списъкът с одитите (при самостоятелна версия).
Отстранена грешка: не винаги може да се маркира референтен документ като ''Неприключен''.
Отстранена грешка: при редакция на програма се губят настройките за активна/неактивна стъпка.
Отстранена грешка: не се прехвърлят някои от правата на достъп при копие на одит.
Отстранена грешка: не се прехвърлят някои от файловете при копиране на одит.

Last Updated (Thursday, 07 October 2010 00:00)

 

Offer to gas distributor companies and other with similar activity

‘ADA-SOFT’ offers a comprehensive solution to the management of the activities from the measuring device up to the final number in the balance sheet developed as a single project:

‘A system for automated reporting and billing of the consumed quantities of gas, water, electricity and control over the receivables from consumers until the final accounting’

Last Updated (Tuesday, 05 October 2010 08:25)

 

EasyCheck 1.0.5

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Пусната е версия 1.0.5 на EasyCheck

Новостите в тази версия на програмата са:

 • Добавен вид файл “автоматичен”. Разпознаването става от разширението на файла.
 • Добавен нов вид елемент Връзка към сайт или файл.
 • При създаване на нов елемент от методиката на одит се копират настройките от родителския елемент.
 • При задаване на ниво на достъп до Програма/Контролен лист на потребител, същото ниво се задава на всички стъпки/въпроси от документа. Нивото на достъп на референциите не се променя.
 • Добавен е диалогов прозорец с допълнително потвърждение при изтриване на одит.
 • Възстановена е поддръжката на Internet Explorer на одитното досие.
 • Възможност за отваряне на одитното досие с Google Chrome, ако браузърът се стартира с параметър  --allow-file-access-from-files.
 • Отстранена грешка от 1.0.4, при която не може да се копира одит.

Last Updated (Thursday, 30 September 2010 00:00)

 

EasyCheck 1.0.4

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Новостите в тази версия на програмата спрямо версия 1.0.3 са:

 • Копиране на одит

Last Updated (Friday, 10 September 2010 08:38)

Read more...

 

EasyCheck 1.0.3

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

 Новостите в тази версия на програмата спрямо версия 1.0.2 са:

 • Експорт на оборотна ведомост в електронна таблица
 • Отстранени грешки

Last Updated (Thursday, 09 September 2010 00:00)

Read more...

 

EasyCheck 1.0.2

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Новостите в тази версия на програмата спрямо версия 1.0.1 са:

 • Приключване на одит
 • Създаване на електронно одитно досие
 • Промени при работа с прикачени файлове
 • Други

Last Updated (Friday, 23 July 2010 00:00)

Read more...

 

New form of statement B3

30.06.2010 – a new form of statement B3 has been published On the site of the Ministry of finance. The formula in the column ‘Fulfilled engagements in 2010’ has been changed. You can download the new form HERE

 

Last Updated (Friday, 02 July 2010 21:43)

 

NEW - Handbook of Internal auditors

26.06.2010 - A handbook for internal auditors has been added to supplement the methods of the programme product EasyCheck. You can find out additional information and download a free version of the product.

Last Updated (Friday, 25 June 2010 14:02)