header_img
  • Български
  • English
Home Software Software Cash Report

Сводиране на MS Excel файлове


Програмен продукт за сводиране на отчети. С негова помощ лесно меже да обедините информацията от форми: Б3, БО3, Форма 3, Капиталови разходи, малък касов отчет (МКО), разшифровка към МКО, Дебитни и Кредитни обороти, Трансфери, Справка за отчетените суми по параграф § 69 – 05 и много други.Продуктът може да се настрои към всякакъв вид други отчети.

Last Updated (Monday, 10 May 2010 07:42)

Learn More

 

Попълване на форми Б3, БО3, ИБСФ

B3
Попълване на данните от счетоводна система "Скиптър" в отчетни форми на МФ -  Б3, БО3, ИБСФ-КСФ и др. Продуктът работи с офигиналните форми на Министерството на финансите. Има възможност да се обвърже и с други счетоводни програми.

Last Updated (Monday, 22 February 2010 15:02)

Learn More