header_img
  • Български
  • English
Home Software Software ERP

Финансов контрольор

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.
alt

Част от СФУК е осъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, който се извършва от финансовия контрольор. Това е лицето, което трябва да се произнесе при всеки един случай и да документира целия процес.

Last Updated (Monday, 14 October 2013 08:14)

Научете повече

 

Контрол и управление на разходи и договори

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.
logo-contro

Contro e уеб базиран софтуерен продукт, фокусиран върху автоматизацията на различни бизнес процеси в организациите. Към момента се финализира разработването на първите два (от общо седем планирани за разработване) модула: Контрол и управление на разходи и Контрол и управление на договори.

 

Last Updated (Tuesday, 23 June 2015 06:24)

Read more...

 

Enterprise Resource Planning System

 


A software for enterprise resource and process management. It is an open system that allows its users to build up different models, depending on different features of the application.

The software is developed on the basis of mutually connected and relatively independent modules.

Last Updated (Tuesday, 23 March 2010 14:10)

Learn More