header_img
  • Български
  • English
Home Software Software Payroll and Human resources Корона - програма за заплати

Корона - програма за заплати

КОРОНА2 е предназначен за обработка на информацията свързана с формирането на работната заплата. В резултат на обработката се получават резултатни таблици за задълженията/вземанията между предприятието, персонала, ДОО и други организации.
  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Purchase

koronasignКОРОНА2 е ПРЕДНАЗНАЧЕН за обработка на информацията свързана с формирането на работната заплата. В резултат на обработката се получават резултатни таблици за задълженията/вземанията между предприятието, персонала, ДОО и други организации.
Продуктът поддържа хронологичните изменения в ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ ТАБЛИЦИ за осигурителните вноски, минималните прагове, ДОД, минимална работна заплата, методи за клас прослужени години, националните празници и обявените за работни дни.
Заложена е схема за изграждане на индивидуални ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ, които се ползват за различни лица и периоди от време. Моделите включват множество полета с различни начини за инициализация и отразяване в стандартно заложената схема от начисления, удръжки и др.
Поддържа се пълна информация за ЛИЧНИТЕ ДАННИ на служителите и хронология на сключваните ДОГОВОРИ и допълнителни споразумения. Дадена е възможност за изграждане на множество от ПОТРЕБИТЕЛСКИ НОМЕНКЛАТУРИ за диференциация на персонала по различни критерии.
Информацията за ОТПУСКИТЕ и БОЛНИЧНИТЕ се завежда независимо от активната в момента ведомост и се съхранява за неограничен период от време. Изчислението става на база на изградени методики.
Съхранява се информацията за обработените ВЕДОМОСТИ в неограничен период от време. Всяка ведомост сама подбира лицата според договорите им. Към ведомостта се прикрепят и изчисляват отпуските и болничните за съответния период.
За коригиране на вече изплатени ведомости се ползват КОРИГИРАЩИ ВЕДОМОСТИ, които прехвърлят изчислените разлики в предстояща за изплащане ведомост.
В комплект с продукта се предлага МОДУЛ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДАННИ ЗА НОИ. Информацията от ведомостите се прехвърля автоматично в модула. Модулът съхранява изпратените данни за неограничен период от време.
На базата на ведомостите и заведената информация за ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТРУДОВИ ДОХОДИ се извършва ГОДИШНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ на ДОД.
Програмата извежда документи, свързани с отчитане на работната заплата в предприятието и дава възможност за различни справки по ведомостите или за период от време. Могат да се отпечатват индивидуални фишове, трудови договори, заповеди за отпуск, справки по изчисленията на болничните листове с 6 месечните бази, при прекратяване на договори, преизчисления на ДОД. Прави рекапитулация по звена или по групи за фонд РЗ, ДОО, ДОД, доброволно осигуряване, болнични, отпуски и др. Може да се реализира схема за автоматично осчетоводяване към системата за оперативно счетоводство - СКИПТЪР®.
С помощта на ГЕНЕРАТОРА НА СПРАВКИ описаното множество от справки може да се променя и допълва. Преструктурирането им, според нуждите на всеки оператор се реализира чрез така наречените ОПЕРАТОРСКИ СПРАВКИ.
Всички справки са пригодени както за печат под WINDOWS, така и за печат под ДОС.
Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се РЕГУЛИРА ДОСТЪПА му до отделните функции на продукта.
МНОГОФИРМЕНОСТТА е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми. При невключена опция МНОГОФИРМЕНОСТ, се допуска обработка до пет лица в допълнителните пакети от данни.
РАБОТАТА В МРЕЖА дава възможност за едновременна работа от няколко станции.


Програмният продукт е интелектуална собственост на Униконс ООД

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта все още не е готова. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта все още не е готова. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

За покупка

За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125