header_img
  • Български
  • English
Home Software Software Payroll and Human resources Корона - Програма за заплати

Корона - Програма за заплати

КОРОНА2 е предназначен за обработка на информацията, свързана с формирането на работната заплата. В резултат на обработката се получават резултатни таблици за задълженията/вземанията между предприятието, персонала, ДОО и други организации.

  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Purchase

koronasignКОРОНА2 е ПРЕДНАЗНАЧЕН за обработка на информацията свързана с формирането на работната заплата. В резултат на обработката се получават резултатни таблици за задълженията/вземанията между предприятието, персонала, ДОО и други организации.
Продуктът поддържа хронологичните изменения в ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ ТАБЛИЦИ за осигурителните вноски, минималните прагове, ДОД, минимална работна заплата, методи за клас прослужени години, националните празници и обявените за работни дни.
Заложена е схема за изграждане на индивидуални ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ, които се ползват за различни лица и периоди от време. Моделите включват множество полета с различни начини за инициализация и отразяване в стандартно заложената схема от начисления, удръжки и др.
Поддържа се пълна информация за ЛИЧНИТЕ ДАННИ на служителите и хронология на сключваните ДОГОВОРИ и допълнителни споразумения. Дадена е възможност за изграждане на множество от ПОТРЕБИТЕЛСКИ НОМЕНКЛАТУРИ за диференциация на персонала по различни критерии.
Информацията за ОТПУСКИТЕ и БОЛНИЧНИТЕ се завежда независимо от активната в момента ведомост и се съхранява за неограничен период от време. Изчислението става на база на изградени методики.
Съхранява се информацията за обработените ВЕДОМОСТИ в неограничен период от време. Всяка ведомост сама подбира лицата според договорите им. Към ведомостта се прикрепят и изчисляват отпуските и болничните за съответния период.
За коригиране на вече изплатени ведомости се ползват КОРИГИРАЩИ ВЕДОМОСТИ, които прехвърлят изчислените разлики в предстояща за изплащане ведомост.
В комплект с продукта се предлага МОДУЛ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДАННИ ЗА НОИ. Информацията от ведомостите се прехвърля автоматично в модула. Модулът съхранява изпратените данни за неограничен период от време.
На базата на ведомостите и заведената информация за ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТРУДОВИ ДОХОДИ се извършва ГОДИШНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ на ДОД.
Програмата извежда документи, свързани с отчитане на работната заплата в предприятието и дава възможност за различни справки по ведомостите или за период от време. Могат да се отпечатват индивидуални фишове, трудови договори, заповеди за отпуск, справки по изчисленията на болничните листове с 6 месечните бази, при прекратяване на договори, преизчисления на ДОД. Прави рекапитулация по звена или по групи за фонд РЗ, ДОО, ДОД, доброволно осигуряване, болнични, отпуски и др. Може да се реализира схема за автоматично осчетоводяване към системата за оперативно счетоводство - СКИПТЪР®.
С помощта на ГЕНЕРАТОРА НА СПРАВКИ описаното множество от справки може да се променя и допълва. Преструктурирането им, според нуждите на всеки оператор се реализира чрез така наречените ОПЕРАТОРСКИ СПРАВКИ.
Всички справки са пригодени както за печат под WINDOWS, така и за печат под ДОС.
Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се РЕГУЛИРА ДОСТЪПА му до отделните функции на продукта.
МНОГОФИРМЕНОСТТА е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми. При невключена опция МНОГОФИРМЕНОСТ, се допуска обработка до пет лица в допълнителните пакети от данни.
РАБОТАТА В МРЕЖА дава възможност за едновременна работа от няколко станции.


Програмният продукт е интелектуална собственост на Униконс ООД

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg